Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och avslöjar din personliga information när du använder vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamling och användning av din personliga information i i enlighet med denna integritetspolicy.

Information vi samlar in

Vi kan samla in personlig information som ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation när du använder vår webbplats. Vi kan också samla in icke-personlig information såsom din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem.

Hur vi använder din information

Vi använder din personliga information för att förse dig med de tjänster och produkter du efterfrågar, för att kommunicera med dig om din konto eller transaktioner, och för att förbättra vår webbplats och tjänster. Vi kan också använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, men vi kommer alltid att ge dig möjligheten att välja bort att ta emot sådan kommunikation.

Utlämnande av din information

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartstjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning, såsom betalning processorer, leverantörer av e-posttjänster och leverantörer av webbplatsanalys. Vi kan också lämna ut din personliga information om det krävs av lag, domstolsbeslut eller annan statlig eller brottsbekämpande myndighet.

Dina val

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera din personliga information när som helst. Du kan också välja bort marknadsföring kommunikation från oss genom att följa instruktionerna i kommunikationen.

Säkerhet för din information

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Dock inga uppgifter överföring över Internet eller elektronisk lagring kan garanteras vara 100 % säker.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår hemsida. Din fortsatta användning av vår webbplats efter ikraftträdandet av den uppdaterade integritetspolicyn utgör ditt godkännande av uppdaterad integritetspolicy.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.